Dla kandydatów

Dla kandydatów


Co to jest Agencja Pracy Tymczasowej?
Agencja Pracy Tymczasowej świadczy usługi w zakresie zatrudniania Pracowników w celu ich skierowania do Pracodawcy Użytkownika (Klienta Agencji).
Gdzie jestem zatrudniony i kto jest moim Pracodawcą?
Agencja JAGA Temp jest Pracodawcą dla Pracownika Tymczasowego, natomiast miejsce pracy jest za każdym razem wskazane w umowie. Mogą to być wszystkie Firmy, z którymi Agencja współpracuje.
Czy mam opłacane składki na ubezpieczenie (ZUS) i liczą się one do emerytury?
Tak, w przypadku umowy o pracę tymczasową odprowadzane są takie same składki jak przy zatrudnieniu na umowę o pracę.
Umowa zlecenie ma również odprowadzane wszystkie składki z możliwością dobrowolnego wyboru składki chorobowej.
Jeśli zachoruję to czy mam ubezpieczenie oraz na jakie dane mam wziąć ewentualne zwolnienie lekarskie?
W przypadku zatrudnienia na umowę o pracę tymczasową oraz umowę zlecenie Pracownik tymczasowy jest zgłaszany do ZUS w terminie 7 dni od rozpoczęcia pracy.
Ewentualne zwolnienie lekarskie należy wziąć na dane JAGA Temp i dostarczyć je do Agencji Pracy.
Czy za zwolnienie lekarskie będę mieć zapłacone?
Jako Pracownik Tymczasowy jesteś objęty ubezpieczeniem chorobowym po 30 dniach nieprzerwanego wykonywania pracy tymczasowej. Natomiast jeśli współpracujesz z nami w ramach umowy zlecenia i chciałeś być objęty ubezpieczeniem chorobowym zasiłek przysługuje po 90 dniach trwania ubezpieczenia.
Jaki rodzaj pracy znajdę przez Agencję Pracy?
Za naszym pośrednictwem możesz pracować na wielu stanowiskach. W zależności od zapotrzebowania naszych Klientów szukamy Pracowników począwszy od prostych prac fizycznych do wykwalifikowanej kadry kierowniczej.
Czy każda oferta jest tylko tymczasowa?
Nie. Bardzo często zdarza się, że Pracownik Tymczasowy zostaje zatrudniony bezpośrednio przez Pracodawcę, u którego sprawdził się pracując wcześniej przez Agencję Pracy JAGA Temp.
Jak szybko może mnie zatrudnić Pracodawca Użytkownik?
Nie ma żadnych ograniczeń formalnych w tej kwestii. Z reguły następuje to po minimum 3 miesiącach pracy przez Agencję Pracy.
Ile będzie mnie kosztować praca przez Agencję Pracy?
Nic. Zgodnie z obowiązującymi przepisami agencje zatrudnienia nie mogą pobierać opłat za poszukiwanie pracy dla osób zgłaszających chęć podjęcia pracy stałej lub tymczasowej.
Czy pracując w innej firmie na etacie mogę pracować dodatkowo jako Pracownik Tymczasowy?
Jak najbardziej. Nie możesz tylko zostać Pracownikiem Tymczasowym u swojego obecnego pracodawcy.
Mam już podpisaną umowę z jedną z Agencji Pracy. Chwilowo nic mi nie proponują, czy mogę podpisać umowę z JAGA Temp?
Oczywiście, że tak. Można być zarejestrowanym w bazach wielu Agencji Pracy, jak również podpisać kilka umów (zwłaszcza umów zleceń) i pracować tam, gdzie w danym momencie jest praca.
Jak można zrezygnować/zerwać umowę zawartą z Agencją Pracy?
Umowa o pracę zawarta z Pracownikiem Tymczasowym na czas określony, może być rozwiązana za wypowiedzeniem przed upływem terminu określonym w umowie. Okres wypowiedzenia wynosi 3 dni w przypadku, gdy umowa została zawarta na okres nie dłuższy niż dwa tygodnie, albo 1 tydzień, gdy umowa została zawarta na okres dłuższy niż 2 tygodnie.
Kto ustala stawki dla Pracownika i dlaczego u różnych Pracodawców Użytkowników są inne?
Wynagrodzenie za pracę Pracownika Tymczasowego jest ustalone w umowie o pracę zawartej przez Pracownika Tymczasowego z Agencją Pracy. Wysokość wynagrodzenia określa Pracodawca Użytkownik. Wynika to z wewnętrznych przepisów obowiązujący u Pracodawcy Użytkownika.
Czy będąc Pracownikiem Tymczasowym mogę iść na urlop?
Tak. Pracownikowi Tymczasowemu przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze 2 dni za każdy miesiąc (30 dni) pozostawania w dyspozycji jednego Pracodawcy Użytkownika lub więcej niż jednego Pracodawcy Użytkownika.
Co się stanie jeśli nie zdążę wybrać należnego mi urlopu?
Agencja Pracy wypłaca ekwiwalent pieniężny za przysługujący, a niewykorzystany urlop. Może być on wypłacany co miesiąc.
Jak długo mogę mieć podpisaną umowę z Agencją Pracy?
Maksymalny czas zawarcia umowy z Pracownikiem Tymczasowym to okres 18 miesięcy. Dotyczy to wykonywania pracy u jednego Pracodawcy Użytkownika.

JAGA Temp sp. z o.o.