Co to jest praca tymczasowa?

Co to jest praca tymczasowa?

Praca tymczasowa to forma zatrudnienia, w której uczestniczą 3 podmioty:

  1. Pracownik Tymczasowy;
  2. Klient Agencji Pracy tzw. Pracodawca Użytkownik;
  3. Agencja pracy JAGA Temp.

Z formalnego punktu widzenia JAGA Temp jest podmiotem zatrudniającym Pracownika Tymczasowego czyli m.in. podpisuje z nim umowę.

Agencja Pracy deleguje Pracowników do wykonywania pracy na rzecz i pod kierownictwem Klienta (Pracodawcy Użytkownika).

Obowiązki Agencji Pracy:

  • zawiera umowy z Pracownikiem Tymczasowym;
  • dokonuje zgłoszenia do ZUS;
  • rozlicza i wypłaca należne wynagrodzenie;
  • odprowadza podatki i składki na ubezpieczenie;
  • prowadzi dokumentację kadrową.

Z kolei Pracodawca Użytkownik deleguje zadania do wykonania Pracownikowi Tymczasowemu. Koordynuje ich pracę oraz prowadzi ewidencję czasu pracy.

Pomiędzy wszystkimi stronami obowiązują ustalone, jasne zasady współpracy.

JAGA Temp sp. z o.o.