Jak napisać CV i list motywacyjny

Jak napisać CV i list motywacyjny

Co powinno zawierać CV?

 1. Dane personalne:
  Imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail.
 2. Wykształcenie:
  Data rozpoczęcia i ukończenia (lub przewidywanego zakończenia) studiów/szkół; nazwa studiów, specjalizacji, kierunku, szkoły z zachowaniem chronologii od najbardziej aktualnych doświadczeń.
 3. Doświadczenie zawodowe:
  Data rozpoczęcia i zakończenia pracy, miejsce pracy – nazwa firmy, zajmowane stanowisko, wykonywane obowiązki.
 4. Umiejętności i szkolenia:
  Odbyte kursy i szkolenia (istotne z punktu widzenia interesującego nas stanowiska) oraz posiadane umiejętności, np.: znajomość języków obcych, prawo jazdy, znajomość obsługi programów komputerowych.
 5. Zainteresowania.
 6. Klauzula o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych:
  “Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim CV przez JAGA Temp Sp. z o.o. do celów związanych z procesem rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Wyrażam także zgodę na udostępnianie moich danych osobowych JAGA Temp Sp. z o.o. oraz potencjalnym pracodawcom do celów związanych z procesem rekrutacyjnym. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych i ich poprawiania”.

Co piszemy w liście motywacyjnym?

List motywacyjny powinien zawierać nasze dane kontaktowe (umieszczone w prawym górnym rogu), datę i dane kontaktowe firmy (lewy górny róg) oraz informację, do kogo wysyłany jest list.

 1. Nagłówek:
  Grzecznościowy zwrot: „Szanowni Państwo!” lub nazwisko osoby, do której kierujemy list.
 2. Wstęp:
  Informacje dotyczące nazwy stanowiska, miejsca (nazwa gazety, portalu), w którym zostało umieszczone ogłoszenie, numer referencyjny stanowiska.
 3. Rozwinięcie:
  Prezentacja kandydatury, a więc opis posiadanych umiejętności, wykształcenia, doświadczenia zawodowego oraz wykonywanych obowiązków, które mogą być cenne dla przyszłego pracodawcy. Uzasadnienie, dlaczego jestem odpowiednim kandydatem na aplikowane stanowisko oraz dlaczego to właśnie stanowisko leży w obszarze moich zainteresowań.
 4. Zakończenie:
  Prośba o możliwość spotkania, podanie numeru telefonu oraz godzin, w których jest się dostępnym. Zwrot grzecznościowy, podpis.
JAGA Temp sp. z o.o.