Try & Hire

Try & Hire

W ramach usługi Try&Hire do firmy Klienta kierowany jest pracownik, który wykonuje wymagane czynności nie będąc zatrudnionym bezpośrednio u Klienta. W momencie, gdy Klient podejmie decyzję o zatrudnieniu na stałe, JAGA Temp zobowiązuje się do przekazania pracownika w celu zatrudnienia u Klienta.

Korzyści dla Klienta:

  • Klient uzyskuje czas na sprawdzenie praktycznych umiejętności, zdolności oraz nawyków pracownika. O jego zatrudnieniu zadecyduje w dowolnym momencie, zależnie od własnych potrzeb i możliwości.
  • Wydajność i motywacja pracownika jest bardzo wysoka, ze względu na to, że ma zawartą umowę o pracę z JAGA Temp, zaś jego/jej celem jest zdobycie pracy na stałe w firmie Klienta.
  • Taka forma współpracy ma wpływ na zmniejszenie rotacji u Klienta. Klient przyjmuje do pracy pracowników sprawdzonych i wyszkolonych, co prowadzi do zwiększenia wydajności.
JAGA Temp sp. z o.o.